Korzyści dla firm

Co zyskuje firma?

  • 1. wzrost wydajności i skuteczności działań
  • 2. przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • 3. spadek zachorowalności wśród personelu
  • 4. wyższy poziom zadowolenia z pracy i pogłębienie relacji z firmą
  • 5. polepszenie relacji z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami i klientami