Pełen relaks

Stres jest naturalną przystosowawczą reakcją organizmu na zmienne warunki otoczenia. Jego korzystne skutki, takie jak zwiększona koncentracja i mobilizacja organizmu do działania nie powinny nam jednak przesłaniać negatywnych długofalowych skutków permanentnego napięcia psycho-fizycznego. Kluczową sprawą jest to, czy potrafimy się całkowicie rozluźnić i zregenerować. Czy potrafimy doświadczyć „pełnego relaksu” ?

Nawyk stałego napięcia działa na organizm wyniszczająco i chociaż w zamierzeniu mieliśmy stać się bardziej wydajni, po pewnym czasie przytępia i zmniejsza poziom naszej energii i kreatywności.
Dla większości ludzi relaksacja jest trudna z powodu podprogowego poziomu konfliktu i zamętu emocjonalnego. Nawet kiedy zajmujemy się naszymi zadaniami, ma w nas miejsce wewnętrzny emotywny dialog, który wywołuje wzorce lęku, gniewu, beznadziejności lub innych przygnębiających emocji. Znane jest to jako „życie we wzburzeniu”. Taki stan drenuje rezerwy energetyczne naszego układu nerwowego oraz tworzy sztywne struktury napięć układu mięśniowo-kostnego jako forma obrony organizmu przeciw wyżej wymienionym dokuczliwościom.

Relaksacja uwalniająca takie wzorce i otwierająca nas na nową wewnętrzną organizację naszych zasobów jest sprawą zasadniczą.

Mówiąc o zrelaksowanym stanie rozluźnienia mam na myśli stan równowagi pomiędzy pobudzeniem i hamowaniem wewnątrz autonomicznego układu nerwowego. Dążąc do rozluźnienia w ciele nie dążymy zatem do stanu senności, ale do stanu uwolnienia się od przeszkadzających napięć. Dlatego nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że ciało rozluźnione jest w jakimś sensie bardziej “żywe”, niż ciało napięte i przesadnie zmobilizowane, ponieważ w stanie rozluźnienia i wolności od przeszkadzających napięć i blokad, swobodniej przepływa krew i wszelkie płyny ustrojowe (limfa i chłonka) , sprawniej przebiegają impulsy układu nerwowego, a także prawidłowo funkcjonuje system gruczołów dokrewnych odpowiedzialny między innymi za poziom hormonów stresu takich jak adrenalina czy kortyzol.

Po relaksację może sięgnąć każdy. W istocie sztuka radzenia sobie z napięciami jest jedną z ważniejszych życiowych umiejętności. Ma bardzo duży związek z tym, co znany amerykański psycholog i publicysta naukowy Daniel Goleman nazwał inteligencją emocjonalną. Inteligencja emocjonalna to umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i ze stresem. Dzięki temu twoje życie uwalnia się od autodestrukcji i jesteś w stanie naturalnie i systematycznie dążyć do konstruktywnych celów. Relaksacja może także być bardzo pomocna w rozwoju swojej kreatywności i bardziej twórczego podejścia do życia.

Metodologia programu „Pełen Relaks”

„Pełen Relaks” w swojej podstawowej formie bazuje na dwóch najbardziej efektywnych technikach. Trening autogenny Johannesa Schultza, oraz relaksacja Edmunda Jacobsona.
Obie te metody posługują się mechanizmami polegającymi na uaktywnieniu autonomicznego układu nerwowego. Zazwyczaj w naszym życiu posługujemy się jedynie wolicjonalnym układem nerwowym. Trening autogenny i metoda Jakobsena, poprzez techniki mentalne, otwiera nas na potencjał umysłu podświadomego, który jest przeogromny. Poprzez dostrojenie się do autonomicznego układu nerwowego pobudzamy układ parasympatyczny, zwiększamy zdolności regeneracji naszej psychiki, uwalniamy się od nadmiaru stresu i negatywnych emocji. Można powiedzieć, że metoda Jacobsona i trening autogenny nawzajem dopełniają się. Pierwsza bardziej eksponuje ciało, a druga umysł. Obie te metody były i są szeroko stosowane w psychoterapii i psychiatrii.

Kolejną techniką znajdującą zastosowanie w moim programie jest system wizualizacji stosowany przez amerykańskiego psychiatrę dr Nicolasa Demetriego, którego miałem przyjemność poznać osobiście.
Oprócz wyżej wymienionych technik w programie „Pełen relaks” znajdują zastosowanie również sposoby i pozycje relaksacyjne wywodzące się z wielowiekowych tradycji Jogi i Qigong.

Korzyści wynikające z programu „Pełen relaks”:

– zmniejszenie nerwowości i napięć,
– redukcja stresu,
– poprawa samopoczucia fizycznego i psychicznego,
– wzrost efektywności i poziomu motywacji w pracy,
– odblokowanie twórczego myślenia,
– rozwój wyobraźni,
– wzmocnienie zaufania do siebie i poczucia bezpieczeństwa,
– zmniejszenie nadciśnienia i poprawa pracy serca,
– lepsza praca układu trawiennego i wegetatywnego,
– działanie profilaktyczne przeciw wrzodom i kłopotom trawiennym i wiele wiele innych…